องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย
อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย

       [หน้าแรก[วิสัยทัศน์[ข่าวสารท้องถิ่น]  [สมุดเยี่ยม]  [กระดานเสวนา]  [ติดต่อเรา]                          

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย   อำเภอเมือง    จังหวัดสุโขทัย

 

ที่ทำการ อบต.ตาลเตี๊ย

  Home
   วิสัยทัศน์
   บทบาท  อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
   บุคลากร
   ข้อมูลทั่วไป
   สมุดเยี่ยม
   กระดานเสวนา
   ห้องสนทนาชาว อบต.
   ระเบียบ หนังสือสั่งการ  
   ภาพกิจกรรม
   ข่าวสารท้องถิ่น
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่น
   บทความที่น่าสนใจ
 
 

บริการสืบค้นข้อมูล

ค้นหาโดย  Google.....................

 

 

 

"งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2547" 

กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2547

 

 

 

 

 

 

 

 เว็บบอร์ดชาวท้องถิ่นเรา

  เว็บบอร์ด เพื่อนพนักงานอบต.   เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น (งานบุคคล)
  เว็บบอร์ด สมาคมพนักงานเทศบาล   เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น (ระเบียบ/กฏหมาย)
  เว็บบอร์ด ฅนเทศบาล   เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น(การเงิน/การคลัง)
  เว็บบอร์ด สนง.ก.กระจายอำนาจฯ   เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น(เรื่องอื่นๆ)
  เว็บบอร์ด ชาวท้องถิ่น     เว็บบอร์ด ช่างโยธา อบต.
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการปกครอง   เว็บบอร์ด กลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดเชียงใหม่
   

 

 


จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย

  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย   64170
โทร. 0 5562 5213   โทรสาร.  0 5562 5213

Email:      ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด   20 กันยายน 2547 14:43:11
[Best Preview in IE6.0 Browser at 800x600 pixcls]
โฮมเพจนี้จะแสดงได้ดีที่สุดที่ความละเอียดของจอภาพ 800x600 pixcls ใน IE6.0